Filia w Jeleniej Górze

Lokalny ośrodek edukacyjny

Filia w Jeleniej Górze oferuje wyjątkowe programy nauczania oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry akademickiej.
Naszym priorytetem jest kształtowanie młodych talentów, wspieranie ich rozwoju

intelektualnego i społecznego, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do wzmocnienia kształcenia w regionie oraz tworzenia postaw akademickiego zaangażowania w społeczności lokalnej.

Współpraca z biznesem

Filia w Jeleniej Górze promuje innowacje, przedsiębiorczość i rozwój nowoczesnych umiejętności wśród studentów.

Poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz organizacjami społecznymi, zachęcamy studentów do tworzenia startupów i nowych inicjatyw biznesowych, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego i zwiększenia szans na zatrudnienie w regionie.

Wydarzenia

Filia w Jeleniej Górze angażuje się w rozwijanie kultury i sztuki na poziomie lokalnym. Organizujemy liczne wydarzenia kulturalne, wystawy, koncerty i spotkania literackie, wspierając lokalnych twórców. Nasza działalność kulturalna przyczynia się do kształtowania postaw społecznych związanych z aktywnością kulturalną i artystyczną.

Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich

Jako Filia UEW, jesteśmy zaangażowani w współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wspieramy ich projekty i inicjatywy, dostarczając wiedzy i ekspertyz w obszarze zarządzania, finansów i ekonomii społecznej.

Współpraca wspomaga rozwój sektora pozarządowego i edukuje studentów na temat roli organizacji społecznych w kształtowaniu postaw obywatelskich.

Wspieramy działania społeczne, organizujemy wolontariat i promujemy idee zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej. Nasza rola polega na przygotowywaniu studentów do bycia aktywnymi obywatelami, którzy podejmują inicjatywy społeczne w swoim regionie i przyczyniają się do jego rozwoju.

Aktualności

AKREDYTACJE I WYRÓŻNIENIA

hr excellence in research
Chartered Financial Analyst
Chartered Institute of Management Accountants
Association of Chartered Certified Accountants
Polska Komisja Akredytacyjna

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH I PROGRAMACH

AACSB Business Education Alliance Member
International Association for Management Development in Dynamic Societies
Principles for Responsible Management Education
Erasmus plus

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia